150 tysięcy złotych premii dla młodych rolników na rozpoczęcie biznesu

Dział: Aktualności
31/07/2020 - 09:11

Od 3 czerwca trwa nabór wniosków w ramach działania "Premie dla młodych rolników". Termin naboru został przedłużony do 17 sierpnia. 

MODY ROLNIK DO 17 SIERPNIA

(UG Przedbórz)

Młodzi rolnicy mogą składać wnioski w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

To już szósty nabór w ramach działania "Premie dla młodych rolników". Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Popularność programu jest bardzo duża, dlatego przedłużono termin naboru wniosków.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które:

  • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat,
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha,
  • rozpoczęły prowadzenie działalnośi rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, 
  • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro,
  • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolniczych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

  • 120 tys. zł na wniosek o płatności po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków,
  • 30 tys. zł po realizacji biznesplanu. 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.