ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów za 2020 r. emerytom i rencistom

Dział: Aktualności
26/01/2021 - 08:46
Jak informuje Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny, rozpoczęła się wysyłka ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT. - Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. W województwie łódzkim zostanie wysłanych ponad 740 tys. PIT-ów.

Jak dodaje, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

zus radomsko budynek

Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają należną deklarację podatkową. Z ponad 9,5 mln wysyłanych deklaracji, 8,3 mln skierowanych zostanie do emerytów i rencistów. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze. W województwie łódzkim do emerytów i rencistów wysłanych zostanie 628 tys. formularzy, a do zasiłkobiorców 112 tys.

Jeżeli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń - nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje dostępnej na stronie podatki.gov.pl.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

- Emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie

skarbowym do 30 kwietnia - przypomina Monika Kiełczyńska. - Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

[CZYTAJ] Praca dla swoich: „Każda władza przychodzi ze swoją świtą i z tą świtą odchodzi"