Wzrosną podatki od nieruchomości. Najbardziej dla dużych firm i sklepów

Dział: Aktualności
27/11/2020 - 11:39
Nie chcemy, ale to konieczne - to najcześciej powtarzany argument na piątkowej sesji rady miasta. Radni głosowali nad wzrostem stawek podatku od nieruchomości. 13 było za.

O planowanym wzroście stawek podatku od nieruchomości Gazeta pisała już w październiku. Prezydent wystapił wtedy z oficjalną informacją do Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku. Przedsiębiorcy byli przeciw tym podwyżkom. argumentowali, że pandemia to nie czas na taki krok.

W budżecie na 2021 zapisano tak wzrost wpływów z opłat za śmieci, w sumie o 23 procent, ale w piątek na sesji prezydent Jarosław Ferenc oświadczył, że na razie miasto się z tego wycofuje.

Miasto argumentuje, że podwyżka podatków jest konieczna, bo tylko w ten sposób jest w stanie utrzymać poziom inwestycji. W prezentacji, którą wczoraj opublikowano na stronie miasta radomsko.pl urząd informuje, że projekt budżetu zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie 44 mln zł z czego ponad połowa przeznaczona jest na rozbudowę infrastruktury drogowej.

PODATKI

Takie stawki będą obowiązywały od stycznia 2021

Pisze także: „Zaproponowana w tym roku podwyżka, urealni obciążenia podatników w porównaniu do innych miast. Przyniesie do budżetu ponad 3 mln zł, które w znacznej części zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne bądź wkład własny w momencie korzystania z funduszy zewnętrznych, konieczność zapewnienia środków finansowych na zaspokojenie rosnących potrzeb w zakresie wydatków, w szczególności na oświatę czy sprawy społeczne. Dzięki podwyżce, której wysokość nie będzie znaczącym kosztem dla przedsiębiorców i mieszkańców, a którą zaakceptuje prawdopodobnie większość radnych, Miasto nie będzie musiało drastycznie zwiększać zadłużenia, co jest bardzo istotne przy prowadzeniu odpowiedzialnej polityki finansowej.

Za uchwałą głosowało 13 radnych: Rafał Dębski (Koalicja Obywatelska), Jacek Gębicz (Wspólny Samorząd), Dariusz Kopeć (KO), Beata Kowalska (WS), Robert Lewandowski (RdR), Piotr Lisowski (KO), Jadwiga Łysik (Razem dla Radomska), Grzegorz Minecki (KO), Andrzej Otoliński (WS), Paweł Pichit (KO), Dorota Sujka (KO), Łukasz Więcek (KO), Katarzyna Wośko (KO). Wstrzymał się Radosław Rączkowski (niezal.). Przeciw byli: Bartłomiej Biskup (Prawo i Sprawiedliwość), Tadeusz Kubak (PiS), Andrzej Kucharski (PiS), Piotr Lewandowski (PiS), Wioletta Pal (niezal.), Daniel Serwa (PiS)

STAWKI PODATKU