Sanepid: w ciągu ostatniej doby objęto nadzorem osiem osób

Dział: Aktualności
29/05/2020 - 12:42

W radomszczańskim szpitalu przebywa jedna osoba zdiagnozowana pozytywnie w kierunku Covid-19.

29 05

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / ostatnia doba – 52 / 0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 50 / 0

2. Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem COVID-19
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 32 / 1 / 1

3. Liczba osób objętych izolacją domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 47 / 1 / 0

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 909 / 45 / 8

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualnie – 1089 / 64

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 592 / 19 / 8

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem / ostatnia doba – 1 / 0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 17 / 0