Pogotowie ratunkowe w szpitalu w Radomsku tylko do 30 czerwca 2021 r.?

Dział: Aktualności
22/02/2021 - 13:44
Dotychczas pogotowie ratunkowe działające w Radomsku dobrze spełniało swoją funkcję i mieszkańcy nie mieli powodów, aby narzekać. Jednak wkrótce może się to zmienić. Dotychczasowa organizacja pogotowia ratunkowego ma obowiązywać tylko do 30 czerwca br., o czym informuje dyrekcja szpitala.

Szpital świadczy usługi w zakresie ratownictwa medycznego na terenie dwóch powiatów: radomszczańskiego i pajęczańskiego. Są one dla powiatu zyskowne. Zespoły ratownictwa posiadają stacje bazowe w: : Radomsku, Przedborzu, Żytnie, Pajęcznie i Działoszynie. Pogotowie zatrudnia około 90 ratowników medycznych.

[CZYTAJ] Są pieniądze do wzięcia na wymianę kopciuchów. „Program o którym mało kto wie"

W zakresie usług świadczonych przez szpital pozostaje Szpitalny Oddział Ratunkowy, który jest elementem ratownictwa medycznego.

karetka1

Wobec groźby likwidacji pogotowia w szpitalu w Radomsku zarząd powiatu i szpitala podejmą wszelkie możliwe kroki, aby temu zapobiec. Starosta Beata Pokora zapowiedziała, że problem będzie podejmowany podczas sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego, która zaplanowana jest na 24 lutego.

Przygotowano już projekt uchwały, która poddana zostanie głosowaniu:

w sprawie poparcia dla działań zmierzających do zapewnienia dalszego świadczenia przez Szpital Powiatowy w Radomsku usług w zakresie ratownictwa medycznego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 920) w zwi ązku z art. 121 ust. li 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 295) uchwa ł a się, co następuje:

  • 1. 1. Wyraża się poparcie dla wszelkich dzia łań mających na celu utrzymanie przez Szpital Powiatowy w Radomsku świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego przez Zespoły Ratownictwa Medycznego znajdujące się w strukturze organizacyjnej Szpitala Powiatowego w Radomsku jako niezale żnego podmiotu.
    2. Wyraża się głęboki niepokój i stanowczą dezaprobatę przeciwko działaniom mogącym zakłócić zasady współdziałania lub utrudnić należyte wykonanie kontraktu na realizację świadczeń z zakresu Ratownictwa Medycznego zawartego z Wojewodą Łódzkim.
    2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do przekazania stanowiska Wojewodzie Łódzkiemu, Zarządowi Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
    3. Uchwał a wchodzi w życie z dniem podjęcia.