GDDKiA: Istnieje szansa, że obwodnica Radomska będzie gotowa w 2026 r. Jeśli...

Dział: Aktualności
26/02/2021 - 14:11
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała oświadczenie w związku z naszą publikacją „Obwodnica 2029”. Informuje, że jest  "realna szansa, że obwodnica Radomska będzie gotowa w 2026 roku, o ile decyzja GDOŚ nie zostanie zaskarżona do sądu."

Co napisała GR? W ostatnim wydaniu opisaliśmy informacje zawarte w piśmie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 18 stycznia 2021 roku oraz raporcie oddziaływania na środowisko, które przygotował inwestor. Obwodnica Radomska powstaje w ramach większego projektu, obejmującego przebudowę drogi krajowej nr 91 oraz budowę obwodnic naszego miasta, Kamieńska, Rozprzy i Srocka. Powstanie w jego ramach albo w ogóle.

Rok 2029 pojawia się w raporcie oddziaływania na środowisko, w kontekście wykonania prognoz ruchu i rozkładu hałasu. Na stronach 49, 64, 327 i 383. Do tej daty odnosi się także Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w swoim piśmie.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w informacji umieszczonej na swojej stronie internetowej pisze:

„Pragniemy zwrócić uwagę na szereg istotnych, naszym zdaniem, kwestii, których zabrakło w tekście. Przypomnijmy, że 13 marca 2020 roku uzyskaliśmy Decyzję Środowiskową, od której wpłynęły odwołania rozpatrywane obecnie przez GDOŚ. Sformułowanie, że „inwestor planuje zakończyć tę inwestycję dopiero w 2029 roku” jest mylące. Wynika to z faktu, że opracowane prognozy ruchu (będące częścią raportu oddziaływania na środowisko), mogły odnosić się jedynie do roku 2015 lub 2029. W związku z tym, że RDOŚ nie wydał decyzji środowiskowej w prognozowanym terminie (dla roku 2015), nie było już możliwości zakończenia postępowania przed tą datą. Nie oznacza to jednak, że budowa obwodnicy zakończy się dopiero w 2029 roku.

Obwodnica 2029 1

Ul. Brzeźnicka. Tu się kończy część obwodnicy Radomska oddana do użytku w 2014 r.

Wyjaśnienia wymaga również stwierdzenie, że: „Pierwszy przetarg na przygotowanie projektu inwestycji GDDKiA ogłasza w 2008 roku”. Ogłoszone wówczas postępowanie dotyczyło jedynie opracowania studium korytarzowego – (osiem wariantów STEŚ1 i STEŚ2 wraz z koncepcjami obwodnic): Srocka, Rozprzy, Kamieńska i Radomska. To jedynie wstępny etap przygotowania dokumentacji. Projekt budowlany może powstać dopiero w kolejnym etapie postępowania, czyli po uzyskaniu decyzji środowiskowej, a w konsekwencji po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na realizację w systemie projektuj i buduj.

Obwodnica 2029. Taka data jest w dokumentach inwestora. Telenowela czy skandal?

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem: „GDOŚ zażądał od inwestora kolejnych wyjaśnień. Według niego w dokumentacji brakuje między innymi: W związku z prowadzoną przez GDOŚ procedurą odwoławczą i wydanym 18 stycznia 2021 r. wezwaniem, GDDKiA została jedynie zobowiązana, aby złożyć wyjaśnienia do przedłożonej wcześniej dokumentacji, na co wyznaczono termin 90 dni, który zostanie z całą pewnością dotrzymany. Należy w tym miejscu podkreślić, że przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej jest efektem licznych konfliktów lokalnej społeczności, skutkujących licznymi odwołaniami i protestami.

Zakładając, że po złożeniu wyjaśnień do decyzji z 13 marca 2020 r. GDOŚ utrzyma ją w mocy, będziemy mogli bez przeszkód kontynuować prace projektowe związane z opracowaniem koncepcji programowej, co powinno nastąpić do końca 2022 roku. Otworzy to drogę do ogłoszenia przetargu na realizację obwodnicy w systemie projektuj i buduj. Istnieje więc realna szansa, że obwodnica Radomska będzie gotowa w 2026 roku, o ile decyzja GDOŚ nie zostanie zaskarżona do sądu.