sesja powiat

Rada powiatu radomszczańskiego na piątkowej sesji przyjęła stanowisko w sprawie planów likwidacji Sądu Pracy w Radomsku. Inicjatorem był radny Arkadiusz Ciach. Rada "wzywa ministra sprawiedliwości do powstrzymania się od decyzji godzącej w najżywotniejsze interesu mieszkańców powiatu".

Pisze w syanowisku:

"Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwych innych sądów rejonowych. Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to styczeń 2019 roku i ma ono dotyczyć 10 sądów rejonowych w Polsce, w tym Sądu Rejonowego w Radomsku z obszaru właściwości, którego rozpoznawanie spraw z zakresu j.w. zostanie przekazane Sądowi Rejonowemu w Piotrkowie Trybunalskim. 

Naszą sąd rejonowy funkcjonuje w mieście, które jest siedzibą dużego powiatu i obsługuje 14 gmin. Sieć dróg i połączeń komunikacyjnych umożliwia swobodny i łatwy dojazd obywateli z terenu powiatu do siedziby sądu w Radomsku. Tak nie będzie w przypadku przeniesienia niektórych jego komptencji do Piotrkowa Trybunalskiego."