• Oj, jak się ludzie wkurzają na te pana argumenty

    W sobotę nauczyciele z Radomska pojadą na manifestację do Warszawy. Gazeta rozmawia z ADAMEM MŁYNARSKIM, prezesem ZNP w Radomsku o tym, czy nauczycielom dzieje się krzywda

  • Ludwig Putzke szuka grobu

    SZUKAM GROBU RODZICÓW - od tego zdania zaczęła się nasza znajomość z Ludwigiem Putzke, który urodził się w 1942 roku w Przybyszowie. Czy w 1947 roku zabili ich sąsiedzi?

Dyscyplinarka za pomoc rodzicom chorego dziecka

kaurzel

Przekazała wyniki badań. Dzięki temu szybciej trafiły one do szpitala w Łodzi. Szpital w Radomsku karze pracownicę za złamanie procedur.

Anna Kaurzel od 1990 roku pracuje jako diagnosta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. We wtorek 25 marca do Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność" Pracowników Ochrony Zdrowia, której przewodniczącą jest właśnie Anna Kaurzel, wpłynęło zawiadomienie dyrektora o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Dyrektor szpitala Radosław Pigoń chce, by związek zawodowy zgodził się na zwolnienie swojej przewodniczącej z pracy na podstawie artykułu 52 Kodeksu pracy. Jest to zwolnienie dyscyplinarne. Za co?
W piśmie znalazły się trzy punkty. Pierwszy mówi o tym, że Anna Kaurzel ujawniła tajemnicę zawodową, ponieważ przekazała wyniki badań osobie nieuprawnionej. Drugi to zarzut przekroczenia uprawnień polegający na dokonaniu oceny wykonywanych badań i w związku z tym wskazanie osobie nieuprawnionej na występującą u pacjenta sepsę.
Trzeci punkt mówi natomiast o przekazaniu osobie nieuprawnionej informacji sugerujących nieprawidłową pracę pracowników szpitala, wyrażaniu swojego oburzenia i negatywnej oceny co do wykonywania obowiązków przez pracowników placówki, a w związku z tym - narażenie pracodawcy na szkodę, utratę zaufania i dobrego imienia oraz skargi osób trzecich.

 

Ogłoszenie SMS!

W POPRZEDNICH NUMERACH

Radomszczański wątek w SKOK

Jacek Zacharewicz: Nie pisałem ustawy o SKOK-ach. Oskarżanie  to walka polityczna.

Ci przeklęci alimenciarze

Prawie 300 radomszczan nie płaci na dzieci. Ich sprawami zajmuje się policja.

Nie ma żadnych sentymentów

Wojciech Ślusarczyk: Na rewitalizację centrum miasta cztery lata mogą nie wystarczyć.

Jestem wierny jak pies

Są słowa, które znaczą dziś mniej niż kiedyś. Kompromis, zaufanie, odwaga, lojalność. W cyklu „Słownik wyrazów zapomnianych” postanowiliśmy o nich  porozmawiać.

Szacunek i fair play na boisku

Radomszczańska Akademia Piłkarska ESBANK RAP - chłopcy z roczników 2007-2008 to świeżo upieczeni mistrzowie województwa.

Spotykają się i czytają wiersze

Człowiek musi mieć jakąś pasję - mówi Edmunda Bodanka, która od kilku lat jest prezesem Stowarzyszenia Literackiego „Ponad”.