• W kolejce po Greya

    Wyśmiewany przez krytyków, potępiany przez Kościół.  Radomsko oszalało na punkcie Greya.

  • Dyrektor związkowiec

    Jako wiceprzewodniczący związku zawodowego Radosław Pigoń wywalczył podwyżki dla lekarzy. Dziś protestującym pielęgniarkom odpowiada: „Na podwyżki mnie nie stać”.

Dyscyplinarka za pomoc rodzicom chorego dziecka

kaurzel

Przekazała wyniki badań. Dzięki temu szybciej trafiły one do szpitala w Łodzi. Szpital w Radomsku karze pracownicę za złamanie procedur.

Anna Kaurzel od 1990 roku pracuje jako diagnosta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. We wtorek 25 marca do Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność" Pracowników Ochrony Zdrowia, której przewodniczącą jest właśnie Anna Kaurzel, wpłynęło zawiadomienie dyrektora o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Dyrektor szpitala Radosław Pigoń chce, by związek zawodowy zgodził się na zwolnienie swojej przewodniczącej z pracy na podstawie artykułu 52 Kodeksu pracy. Jest to zwolnienie dyscyplinarne. Za co?
W piśmie znalazły się trzy punkty. Pierwszy mówi o tym, że Anna Kaurzel ujawniła tajemnicę zawodową, ponieważ przekazała wyniki badań osobie nieuprawnionej. Drugi to zarzut przekroczenia uprawnień polegający na dokonaniu oceny wykonywanych badań i w związku z tym wskazanie osobie nieuprawnionej na występującą u pacjenta sepsę.
Trzeci punkt mówi natomiast o przekazaniu osobie nieuprawnionej informacji sugerujących nieprawidłową pracę pracowników szpitala, wyrażaniu swojego oburzenia i negatywnej oceny co do wykonywania obowiązków przez pracowników placówki, a w związku z tym - narażenie pracodawcy na szkodę, utratę zaufania i dobrego imienia oraz skargi osób trzecich.

 

Ogłoszenie SMS!

W POPRZEDNICH NUMERACH

Pielęgniarki będą strajkować

Pracownicy szpitala w Radomsku, którzy wzięli udział w referendum, zgodnie powiedzieli - chcemy strajku.

Biedni, ale twardzi

Sześcioosobowa rodzina żyje za 1500 zł miesięcznie. Nie daje się przeciwnościom losu, choć pomoc by się przydała.

Kilka herezji o rynku pracy

To prawda, że w Radomsku nie ma pracy, ale nie ma dla wykształconych.

Mydło i powidło w starym szpitalu

Na terenie po starym szpitalu może powstać nowoczesny budynek handlowy. Inwestor chce wybudować tam sklep... w prezencie dla swojej mamy.

600 osób chce żłobka

Podpisały one petycję do miasta o dofinansowanie Bajkowej Krainy, jedynego żłobka w mieście.

Leśny dramat za 8 milionów

Kto pyta czy Radomsko musi zapłacić 8 milionów za wycięcie drzew przy budowie drogi, to tak jakby zapytał skarbówkę o stanowisko. Jeden powie - tak, inny – nie.