• 10 pytań o to, co najważniejsze

    Opracowaliśmy listę kilkudziesięciu tematów, które są istotne dla Radomska. Po selekcji wybraliśmy te, które - naszym zdaniem - są najistotniejsze. Z góry ograniczyliśmy listę pytań do dziesięciu, by ankieta była do strawienia dla Czytelników.

  • Sobie dają, nas pomijają

    Pracownica z osiemnastoletnim stażem dostaje na rękę nieco ponad 1400 złotych.

PRAWYBORY 2014 RADA MIASTA

Radomszczanie wybiorą swoich radnych, oddając głos podczas wyborów samorządowych 16 istopada. My już dziś ogłaszamy prawybory. Nasza lista zawiera nazwiska wszystkich zarejestrowanych kandydatów do Rady Miasta Radomska, którzy będą rywalizować w 21 okręgach. W każdym wygra jedna osoba, która uzyska mandat radnego. Nasze prawybory potrwają do wtorku 11 listopada do godz.12.00. Wyniki ogłosimy w Gazecie Radomszczańskiej w przedwyborczym numerze w czwartek 13 listopada. A jak głosować? Trzeba wysłać SMS o treści GRAD.numer kandydata (np. GRAD.211) na numer 72051 (koszt 2,46 PLN z VAT). SMS może być wysłany wyłącznie z telefonu komórkowego. SMS-y wysłane z komputera nie biorą udziału w prawyborach. I uwaga - tu różnica w stosunku do prawdziwych wyborów - mamy więcej niż jeden głos. Z jednego numeru telefonu mogą być wielokrotnie oddawane głosy na tego samego bądź różnych kandydatów. Wyniki głosowania na bieżąco można śledzić na www.radomszczanska.pl. Tam też znajduje się regulamin prawyborów.

PRAWYBORY 2014. WYBIERAMY PREZYDENTA MIASTA

Radomszczanie wybiorą prezydenta, oddając głos podczas wyborów samorządowych 16 listopada. Można głosować już teraz. Wyniki opublikujemy w przedwyborczym numerze w czwartek 13 listopada. Aby oddać głos, wystarczy wysłać SMS o treści GRAD.PREZ.numer kandydata (np. GRAD.PREZ.21) na numer 72051 (koszt 2,46 PLN z VAT). SMS może być wysłany wyłącznie z telefonu komórkowego. SMS-y wysłane z komputera nie biorą udziału w prawyborach. I uwaga - tu różnica w stosunku do prawdziwych wyborów - mamy więcej niż jeden głos. Z jednego numeru telefonu mogą być wielokrotnie oddawane głosy na tego samego bądź różnych kandydatów. Wyniki głosowania na bieżąco można śledzić na www.radomszczanska.pl. Tam też znajduje się regulamin prawyborów.

Dyscyplinarka za pomoc rodzicom chorego dziecka

kaurzel

Przekazała wyniki badań. Dzięki temu szybciej trafiły one do szpitala w Łodzi. Szpital w Radomsku karze pracownicę za złamanie procedur.

Anna Kaurzel od 1990 roku pracuje jako diagnosta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. We wtorek 25 marca do Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność" Pracowników Ochrony Zdrowia, której przewodniczącą jest właśnie Anna Kaurzel, wpłynęło zawiadomienie dyrektora o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Dyrektor szpitala Radosław Pigoń chce, by związek zawodowy zgodził się na zwolnienie swojej przewodniczącej z pracy na podstawie artykułu 52 Kodeksu pracy. Jest to zwolnienie dyscyplinarne. Za co?
W piśmie znalazły się trzy punkty. Pierwszy mówi o tym, że Anna Kaurzel ujawniła tajemnicę zawodową, ponieważ przekazała wyniki badań osobie nieuprawnionej. Drugi to zarzut przekroczenia uprawnień polegający na dokonaniu oceny wykonywanych badań i w związku z tym wskazanie osobie nieuprawnionej na występującą u pacjenta sepsę.
Trzeci punkt mówi natomiast o przekazaniu osobie nieuprawnionej informacji sugerujących nieprawidłową pracę pracowników szpitala, wyrażaniu swojego oburzenia i negatywnej oceny co do wykonywania obowiązków przez pracowników placówki, a w związku z tym - narażenie pracodawcy na szkodę, utratę zaufania i dobrego imienia oraz skargi osób trzecich.

 

Ogłoszenie SMS!

W POPRZEDNICH NUMERACH

Strażnica do kultury

Mirosław Flasza z Woli Rożkowej wynik wyborów zna już dziś. Jest jedynym kandydatem na radnego w swoim okręgu. Mandat do Rady Gminy w Kobielach Wielkich jest już w kieszeni

Radomsko widać na mapie kulturalnej województwa

Radomszczański MDK w województwie należy do pierwszej ligi - uważa Jacek Sokalski, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury Łódzki Dom Kultury wyszedł poza Łódź.

Mat jest jak nokaut w boksie

Bartosz Rudecki ma 15 lat. Uczy się w trzeciej klasie gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 5 i jest aktualnym mistrzem Radomska w szachach.

Wspólne programy wielu kandydatów

Podobne obietnice w programach Milczanowskiej i Ferenca, Drzazgi i Zakrzewskego

Pracodawca: winne państwo

Jeżeli mam przychód, to zatrudniam, nie mam przychodu - to zwalniam. Potem są do mnie pretensje - mówi Wiktor Świtkowski, prezes Radomszczańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Jaguar się trochę wgniótł, Tadek się zdenerwował

Jaguar się trochę wgniótł, Tadek się zdenerwował