• Czarny wizerunek lekarza

    Ludzie są nauczeni, mają to gdzieś w psychice, że jak nie zapłacą, to nie zostaną właściwie obsłużeni.

  • Boże Narodzenie 2014
    Boże Narodzenie 2014

Dyscyplinarka za pomoc rodzicom chorego dziecka

kaurzel

Przekazała wyniki badań. Dzięki temu szybciej trafiły one do szpitala w Łodzi. Szpital w Radomsku karze pracownicę za złamanie procedur.

Anna Kaurzel od 1990 roku pracuje jako diagnosta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. We wtorek 25 marca do Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność" Pracowników Ochrony Zdrowia, której przewodniczącą jest właśnie Anna Kaurzel, wpłynęło zawiadomienie dyrektora o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Dyrektor szpitala Radosław Pigoń chce, by związek zawodowy zgodził się na zwolnienie swojej przewodniczącej z pracy na podstawie artykułu 52 Kodeksu pracy. Jest to zwolnienie dyscyplinarne. Za co?
W piśmie znalazły się trzy punkty. Pierwszy mówi o tym, że Anna Kaurzel ujawniła tajemnicę zawodową, ponieważ przekazała wyniki badań osobie nieuprawnionej. Drugi to zarzut przekroczenia uprawnień polegający na dokonaniu oceny wykonywanych badań i w związku z tym wskazanie osobie nieuprawnionej na występującą u pacjenta sepsę.
Trzeci punkt mówi natomiast o przekazaniu osobie nieuprawnionej informacji sugerujących nieprawidłową pracę pracowników szpitala, wyrażaniu swojego oburzenia i negatywnej oceny co do wykonywania obowiązków przez pracowników placówki, a w związku z tym - narażenie pracodawcy na szkodę, utratę zaufania i dobrego imienia oraz skargi osób trzecich.

 

Ogłoszenie SMS!

W POPRZEDNICH NUMERACH

Ile kosztuje wladza

Prawie 12 tysięcy dla starosty, ponad 10 dla prezydenta miasta.

W radzie miasta miło już było

Awanturą rozpoczyna się nowa kadencja. Poszło o śmieci. Przedsiębiorstwo Gospodarki musi wybudować kompostownię, konieczna jest pożyczka. Zaproponowano, aby miasto obciążyło hipotekami kilka swoich nieruchomości.

Doczekać wizyty u lekarza

U kargiologa w radomszczańskim szpitalu, u konkretnego lekarza, wizyta najwcześniej może się odbyć w lutym 2016.

Rekordowa liczba kolizji

Dziesięć wypadków i kolizji, a na koniec potrącenie dwóch rowerzystek, to rekordowy drogowy bilans mgły, która spowiła Radomsko we wtorek 9 grudnia. Widoczność poprawiła się dopiero w środę rano.

Zaświadczenia będą wypisywać ręcznie

Jeśli w nowym roku wybierzesz się do USC po akt urodzenia czy ślubu, możesz tam spędzić zdecydowanie więcej czasu niż się spodziewasz.

Grosze policzyli nie za grosze

Ile może kosztować zbieranie 1-, 2- i 5-groszówek? Okazuje się, że połowę z tego, co uzbierają uczniowie w ramach akcji Góra Grosza. Zadzwoniliśmy do radomszczańskich szkół, dyrektorzy byli zaskoczeni tym faktem.