18 Feb

Sprostowania od urzędu miasta

Odnosząc się do artykułu pt. „Krzyż jest mój! Czyli czyj?” zamieszczonego w „Gazecie Radomszczańskiej” w dniu 27 lipca 2017 roku na str. 2 i 3 nieprawdą jest, iż Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego określony w artykule jako „Wydział geodezji” nie jest w stanie sobie poradzić z ustaleniem właścicieli działek w rejonie ul. Partyzanckiej, bowiem stan przedmiotowych gruntów został ostatecznie uregulowany w 2004 roku.

 

W artykule „MOSiR i konkursowa zagadka” autorstwa Janusza Kucharskiego („Gazeta Radomszczańska” z dnia 27 lipca 2017 roku) oraz we wpisie na profilu facebookowym tygodnika „Gazeta Radomszczańska” z dnia 21 lipca, znalazła się nieprawdziwa informacja, iż Prezydent mógł powołać dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bez organizowania konkursu. W przypadku bowiem MOSiR-u, który jest jednostką organizacyjną Miasta Radomska działającą w formie jednostki budżetowej – dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Radomska z zachowaniem artykułu 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, z którego jasno wynika, że nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Zorganizowanie konkursu w zaistniałej sytuacji było prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież