22 Jan

 Tablica 2

Znikają ostatnie nazwy ulic nawiązujących do PRL. Nazwy zmieniono w Kodrębie i Dobryszycach, tylko w Strzałkowie uważają, że ulica 22 Lipca nie odnosi się do komunizmu. Być może trzeba będzie również usuwać szereg tablic pamiątkowych, na których widnieją treści odnoszące się do komunizmu. Takich w Radomsku jest kilka

Jedni z sentymentem wspominają PRL, inni uważają go za samo zło. Pamięci wymazać się nie da, prywatnych odczuć również. Ale wciąż w przestrzeni publicznej ślady poprzedniego ustroju i ludzi z nim związanych istnieją. Ulice, place, drogi, mosty, budynki użyteczności publicznej wciąż noszą nazwy osób zasłużonych dla komunizmu bądź ważnych wydarzeń, związanych z tym ustrojem. W Radomsku problem ten rozwiązano dosyć szybko. 28 grudnia 1990 roku podjęto decyzję o zmianie nazw 45 ulic, a rok później zburzono pomnik żołnierzy Armii Czerwonej w centrum miasta. W ostatnich latach na fali dekomunizacji zmieniono również nazwę ulicy Komuny Paryskiej na Aleje Jana Pawła II. Obecnie IPN w przypadku tej nazwy pozostawia wolną rękę samorządom. Podobnie w przypadku 1 Maja, Mieczysława Brauna, Jurija Gagarina, Marcina Kasprzaka czy Ludwika Waryńskiego. Natomiast wprost rekomenduje pozostawienie nazw Bolesława Limanowskiego i Stefana Okrzei.
Chcąc ostatecznie zakończyć proces dekomunizacji przestrzeni publicznej uchwalono 1 kwietnia 2016 r. ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności. Ustawa uznaje za propagujące komunizm nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Samorządy terytorialne mają obowiązek w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmienić nazwy, które upamiętniają organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Wykaz nieakceptowalnych osób i wydarzeń opracował IPN. On też wydaje opinię dla wojewody w procesie przygotowywania przez niego zarządzeń zastępczych w przypadku niewywiązania się samorządu z obowiązku realizacji ustawy. IPN wychodząc naprzeciw samorządom służy zainteresowanym pomocą w weryfikacji nazw ulic podlegających zmianie. Żaden z samorządów w naszym powiecie z takiej pomocy nie skorzystał

 

Czytaj w najnowszym wydaniu Gazety Radomszczańskiej. Od czwartku w punktach sprzedaży i na radomszczanska.pl

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież