18 Jan

 wizja

Dzisiaj przed południem odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisja rozwoju miasta i planowania przestrzennego. Radni udali się aż w cztery miejsca. 

Rozpoczęto od wizyty na ul. Reymonta, gdzie planowany jest remont ulicy. Tu najwięcej kontrowersji wzbudzają plany wycięcia wszystkich drzew. Taki pomysł wzbudza niezadowolenie wielu mieszkańców oraz radnych. By nie wstrzymywać prac, radni z komisji zaakceptowali plany zwężenia jezdni do 4 m od skrzyżowania z ul. Narutowicza do Żeromskiego. Natomiast nadal nieustępliwi są w kwestii wycinki.

- Zwróciliśmy się do prezydenta z wnioskiem o opracowanie czterech alternatywnych koncepcji remontu ulicy, w tym jednej uwzględniającej stan obecny. Plany te powinny być poddane pod konsultacje społeczne najpóźniej do końca czerwca - mówi przewodniczący komisji Rafał Dębski.

Dzisiaj przy muzeum oraz obok skrzyżowania z Żeromskiego wystawiono plany z wizualizacjami ulicy po remoncie. Plansze wzbudzały zainteresowanie przechodniów, zatrzymywali i wyrażali swoje uwagi. 

Radni zjawili się też na budowanym osiedlu bloków przy ul. Łokietka. Tam mieszkańcom okolicznych domów nie podobają się plany budowy wyższych niż pierwotnie planowano bloków. By mogły powstać, miasto musi wydzierżawić miejską działkę. Tu radni wnioskowali do prezydenta o wstrzymanie rozmów z inwestorem do czasu wypracowania koncepcji zagospodarowania tego terenu. Twierdzą, że pomysły na ten fragment miasta powinny być akceptowalne dla obu stron, mieszkańców i inwestora.

Radni przychylnie odnieśli się też do prośby mieszkańców ul. Kilińskiego, by tamtejsze tereny przekształcić z ciągów pieszych i rowerowych na tereny zielone.

Włączono się też w konflikt pomiędzy mieszkańcami jednego z bloków przy ul. Leszka Czarnego a spółdzielnią mieszkaniową. Jeden z bloków jakiś czas temu odłączył się od spółdzielni „Dwunastka”. Teraz spółdzielnia chce ogrodzić swoje tereny, a tym samym zamknąć mieszkańcom bloku dojazd na parking. Radni poprosili prezydenta o wyznaczenie mediatora, który obu stronom pomógłby wypracować porozumienie. TON 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież