13 Dec

Alkomat

Na terenie powiatu na drzwiach niektórych sklepów trafiliśmy na kartki informujące, że alkohol jest w sprzedaży od godziny 6 rano.

Skąd się wzięły, co to znaczy? Otóż wchodzą w życie nowe przepisy odnośnie sprzedaży alkoholu. Wprowadzą kilka istotnych zmian, które będą zależeć od miejscowych samorządów. W styczniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wchodzi w życie na początku marca. Celem zmian jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych istniejących na tle dotychczasowych przepisów oraz zapewnienie gminom lepszych narzędzi umożliwiających ograniczanie dostępności alkoholu. O co chodzi konkretnie? Między innymi o zakaz picia w miejscach publicznych. Obecnie obowiązujące przepisy zawierają zakaz picia w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, parkach, placach. Teraz pojawia się konkretny zapis, że pić alkohol można tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Znacznie więcej kompetencji w zakresie handlu alkoholem będą miały samorządy gminne. Nowe przepisy dają radzie gminy prawo do określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ich terenie. Można je wydawać odrębnie dla różnych rodzajów napojów alkoholowych, czyli do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa, od 4,5 proc. do 18 proc. (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18 proc. zawartości alkoholu. Radni będą też wydawać zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży. To nie koniec zmian. Rada gminy będzie też uprawniona do wprowadzenia ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu, przeznaczonego do sprzedaży poza miejscem zakupu. Czyli może się okazać, że na terenie gminy nie będzie można kupić alkoholu między godz. 22 a 6 rano. Albo sklepów nocnych będzie bardzo mało.

To wszystko nas dopiero czeka. Kartki na sklepach zniknęły po jakiś 2 godzinach. Ktoś nieprecyzyjnie zrozumiał nowe przepisy. Które, co ważne, wchodzą w życie dopiero od 9 marca. Ale najpierw samorządy muszą podjąć stosowne uchwały. Do czasu ich uchwalenia obowiązują stare przepisy, ale nie dłużej niż do września tego roku. Łukasz Więcek, przewodniczący rady miejskiej w Radomsku, mówi że do końca marca nasi radni powinni podjąć decyzję, w którym kierunku pójdą zmiany w naszym mieście. Nim radni podejmą decyzję, będą przeprowadzone konsultacje społeczne.

Po wejściu w życie nowelizacji, dotychczasowe uchwały rad gmin ustalające liczbę punktów sprzedaży alkoholu i zasady ich usytuowania zachowają moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie zmienionych przepisów u.w.t., ale nie dłużej niż do 9 września 2018 r.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież